Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

факультет менеджменту та маркетингу
кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Назва дисертації: Удосконалення системи оцінки інвестиційних проектів промислового підприємства, 2008 р.

Стажування та підвищення кваліфікації

Сторінка науковця у Гугл-академії 

Сторінка науковця в системі Intellect

ORCID ID: 0000-0002-2741-7629

Scopus Author ID: 5721127065

ResearcherID: O-2236-2016

Науково-методичних праць: понад 200, у т. ч. у Болгарії, Сербії, Румунії, Литві, Молдові, Білорусії.

Наукові інтереси: cталий розвиток підприємств; управління підприємством в умовах макроекономічної нестабільності; економіко-математичні методи в управлінні підприємством; бюджетування господарської діяльності підприємства; контролінг як цільова концепція управління підприємством; корпоративна соціальна відповідальність в системі збалансованого розвитку підприємства; моделювання та оптимізація бізнес-процесів підприємства; механізми підвищення ефективності інноваційно-інвестиційних процесів на мікро- та макрорівнях; проблеми гармонізації бухгалтерського обліку в умовах глобалізації світової економіки; сценарне моделювання розвитку соціально-економічних систем.

Дисципліни: “Інвестування”, “Бухгалтерський облік”, “Облік у зарубіжних країнах”, “Облік міжнародних операцій”, “Економіка, організація і планування виробництва”, “Економічний вимір сталого розвитку”

Контакти: тел.: + 38 (044) 204–98–60

e-mail: nskorobogatova@ukr.net