Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

факультет менеджменту та маркетингу
кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Назва дисертації: Удосконалення системи оцінки інвестиційних проектів промислового підприємства, 2008 р.

Стажування та підвищення кваліфікації

Перелік основних публікацій

Сторінка науковця у Гугл-академії 

Сторінка науковця в системі Intellect

Науково-методичних праць (станом на 01.01.2017 р.): 105, у т. ч. у Болгарії, Сербії, Румунії, Литві, Молдові, Білорусії.

Наукові інтереси: контролінг як цільова концепція підприємства, інвестиційна та інноваційна діяльність промислових підприємств, проблеми організації бухгалтерського обліку з врахуванням інтеграційних процесів в економіці.

Дисципліни: “Інвестування”, “Бухгалтерський облік”, “Облік у зарубіжних країнах”, “Облік міжнародних операцій”, “Економіка, організація і планування виробництва”, “Економічний вимір сталого розвитку”

Контакти: тел.: + 38 (044) 204–98–60

e-mail: n.skorobogatova@kpi.ua