Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

факультет менеджменту та маркетингу
кафедра міжнародної економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Вчене звання: доцент
Посада: доцент
Назва дисертації: Удосконалення системи оцінки інвестиційних проектів промислового підприємства, 2008 р.

Стажування та підвищення кваліфікації

Сторінка науковця у Гугл-академії 

Сторінка науковця в системі Intellect

ORCID ID: 0000-0002-2741-7629

Scopus Author ID: 5721127065

ResearcherID: O-2236-2016

Науково-методичних праць: понад 200, у т. ч. у Болгарії, Канаді, Латвії, Литві, Молдові, Польщі, Румунії, Сербії.

Наукові інтереси: сталий розвиток в умовах Індустрії 4.0, інвестиційна та інноваційна діяльність, моделювання збалансованого розвитку в рамках циркулярної економіки, проблеми організації бухгалтерського обліку з врахуванням інтеграційних процесів в економіці.

Дисципліни: «Інвестування», «Бухгалтерський облік», «Облік у зарубіжних країнах», «Облік міжнародних операцій», «Економіка і організація виробництва», «Бюджетування в управлінні»

e-mail: nskorobogatova@ukr.net